TERÀPIA INDIVIDUAL


Sovint , en la nostra vida diària, ens trobem amb dificultats  que ens pertorben i que no saben com afrontar. Això, que és pròpia del ser humà, respon tant a conflictes interns com externs, i sovint necessitem d’ajuda externa.

Si bé un cert estat de malestar intern no es pot considerar com a negatiu, donat que és el motor que ens permet continuar funcionant, el problema apareix quan aquest malestar interfereix en la nostra vida diària i ens impedeix avançar.

Aquest malestar pot concretar-se sovint en:

  • Ansietat
  • cansament, fatiga, tristesa…
  • dificultats en la relació amb els altres…
  • dificultats en el són.
  • Abús de substàncies
  • Etc.

Des d’una perspectiva sistèmica, aquestes dificultats solen estar causades per múltiples factors, i poden estar encobrint altres tipus de mal-funcionaments, dels quals no en som conscients.

El suport i l’acompanyament terapèutic possibilita que anem veient el que ens passa per poder gestionar les nostres emocions i poder desenvolupar-nos vitalment.

https://www.psicohelpbarcelona.com/ Gràcies per visitar la meva web