TERÀPIA DE FAMÍLIA


Des de l’enfocament sistèmic, els problemes s’entenen des d’un marc contextual, és a dir, a l’individu no se l’entén només com a un ésser individual, sinó com un ésser que interacciona amb els altres. Així doncs, els rols i els comportaments d’una persona estan determinats per les regles del sistema al que pertany i per la interacció entre els seus membres.

La família és el principal sistema al que pertanyem, i, per tant, moltes de les nostres maneres de fer venen determinades pel tipus de relació que mantenim amb els nostres des del moment en que naixem.

Així doncs, no és tant important “el que ens ha passat a nosaltres” sinó com el que ens passa esta essent viscut i interpretat pel nostre voltant i què és el que fa que aquell problema es perpetuï. Per dir-ho  d’una altra manera, en teràpia familiar ens focalitzarem més en com fer perquè el símptoma desaparegui més que no pas interpretar-ne les causes.

Sovint, quan un sistema familiar entra en crisi, la persona més sensible que el conforma comença a patir algun tipus de trastorn. El sistema, i de forma inconscient, acaba mantenint el símptoma per tal d’aconseguir un equilibri que, Malgrat fràgil, li permet continuar funcionant.

Només el tractament amb tot el grup familiar aconseguirà desbloquejar aquest funcionament i permetrà que el grup aconsegueixi recuperar el seu funcionament d’una forma més sana i efectiva sense cap dels seus membres pateixi.

La teràpia de família és molt útil per exemple en el tractament de trastorns de conducta a la infància i a l’adolescència, mostrant uns nivells d’eficàcia molt superiors als tractaments individuals.

Les sessions tenen una durada aproximada d’una hora i mitja, si bé en alguna ocasió poden allargar-se en el temps.

Durant les mateixes, el terapeuta es reuneix amb el nucli familiar més proper, si més no, en alguna ocasió, també es treballa amb algun dels seus membres de forma individual, o es cita a altres components que tenen relació amb aquest nucli (família extensa, amics molt propers i que tenen alguna influencia sobre el nucli, etc.)

https://www.psicohelpbarcelona.com/ Gràcies per visitar la meva web